Vandværksbrev 14.04.2023 incl. indkaldelse generalforsamling 2023


Vandværksbrev 16.08.2022 incl. indkaldelse generalforsamling 2022

V. Hjerk, den 16. august 2022

 

Orientering til alle forbrugere V. Hjerk Vandværk.

 

Der inviteres hermed til generalforsamling i Vester Hjerk Vandværk,

Torsdag, den 1. september - kl. 19:30

Lysenvej 27, 7870 Roslev –

 

Dagsorden:                                                                                                                              

 

1.                Bestyrelsens beretning. 

2.                Fremlægning af regnskab for 2021 

3.                Vedtagelse af vandpris for år 2023 

4.                Valg af bestyrelsesmedlem (Anders Bødker Olesen - er på valg 2022) 

6.                Valg af suppleant (Niels Pedersen – er på valg) 

5.                Valg af revisorer (Randi Vestergaard og Pia Møller Frederiksen – er på valg). 

6.                Evt. 

Forslag til evt. under dagsorden bedes fremsendt til formanden snarest.

 

Orientering fra formanden. 

Vi er 81 forbrugere.

Der blev udpumpet 32.300 m³ vand fra vandhuset og hos forbrugerne er det målt 28.782 m³i 2021. 

Mht. til vandkvalitet kan kopi af analyserapport rekvireres ved henvendelse til formanden, samt kan ses på vandværkets hjemmeside - https://www.vesterhjerkvand.dk

 

Vandpris for år 2022 er vedtaget til følgende pris

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.  1080,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.        3,25

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning...............................................      kr.    250,00

 

Statsafgifter: 2022

Grøn afgift til staten.................................      kr.        6,37

Drikkevandsbidrag pr. m3 vand …..................      Kr.        0,00 

Alle priser er + moms 

 

Vandpris for 2023 forventes vedtaget til følgende priser:

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.  1400,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.        3,75

Aflæsningsgebyr ved manglende aflæsning........      kr.    250,00

 

Statsafgifter: 2023

Grøn afgift til staten pr. kbm. .......................      kr.        6,37 kender ikke prisen endnu

Drikkevandsbidrag pr. kbm. ..........................      kr.         0,00                                               

Alle priser er + moms

 

Ønsker I fremtidige forsendelser fra vandværket fremsendt på mail – kan I tilmelde jer ved at fremsende navn og adresse samt E-mail adresse til lysenvej27@fibermail.dk

 

OBS:

Så vi kan komme i kontakt med jer forbrugere i forbindelse med lækage mv. - bedes I sende kontaktoplysninger - mobil tlf. nr./mail til:

lysenvej27@fibermail.dk  - eller sende en sms med forbrugsadressen til 2126 3566

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Vester Hjerk Vandværk 

 

Bestyrelsens består af:

Carsten Ushus, formand – tlf. 2073 6956 - carstenushus@yahoo.dk

John Jeppesen, - tlf. 9772 0100 – 2844 0160 – jj@lcdk.dk

Anders Bødker Olesen, - tlf. 2298 8013 - a.boedker.olesen@gmail.com

Udenfor bestyrelsen:

Inger Kristensen, kasserer & adm.  – tlf. 2126 3566 – lysenvej27@fibermail.dk

V. Hjerk, den 03. oktober 2021

 

Orientering til alle forbrugere V. Hjerk Vandværk.

 

Der inviteres hermed til generalforsamling i Vester Hjerk Vandværk,

Torsdag, den 14. oktober - kl. 19:30

Lysenvej 27, 7870 Roslev –

 

Dagsorden:                                                                                                                                     

1.                 Bestyrelsens beretning.

2.                Fremlægning af regnskab for 2020

 3.                Vedtagelse af vandpris for år 2022

 4.                Valg af bestyrelsesmedlem (Carsten Ushus - er på valg 2021)

 6.                Valg af suppleant (Niels Pedersen – er på valg)

 5.                Valg af revisorer (Randi Vestergaard og Pia Møller Frederiksen – er på valg).

 6.                Evt.

 

Forslag til evt. under dagsorden bedes fremsendt til formanden snarest.

 

Referat fra formanden.

 Vi er 81 forbrugere.

Der blev udpumpet 28.660 m³ vand fra vandhuset og hos forbrugerne er det målt 25.816 m³i 2020.

Vi har i perioden fået minimeret vort svind.

 Mht. til vandkvalitet kan kopi af analyserapport rekvireres ved henvendelse til formanden, samt kan ses på vandværkets hjemmeside - https://www.vesterhjerkvand.dk

  

Vandpris for år 2021 er vedtaget til følgende pris

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.  1075,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..................      kr.        3,15

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning......................................................      kr.    250,00

 

Statsafgifter: 2021

Grøn afgift til staten..............................      kr.        6,37

Drikkevandsbidrag pr. m3 vand …......      Kr.        0,00

 

Alle priser er + moms

 

 

Vandpris for 2022 forventes vedtaget til følgende priser:

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.  1075,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..................      kr.        3,15

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning......................................................      kr.    250,00

 

Statsafgifter: 2022

Grøn afgift til staten pr. kbm. ...........      kr.        6,37

Drikkevandsbidrag pr. kbm. ..............      kr.        0,00                                                                       

Alle priser er + moms

 

Ønsker I fremtidige forsendelser fra vandværket fremsendt på mail – kan I tilmelde jer ved at fremsende navn og adresse samt E-mail adresse til lysenvej27@fibermail.dk

 

OBS:

Så vi kan komme i kontakt med jer forbrugere i forbindelse med lækage mv. - bedes I sende kontaktoplysninger - mobil tlf. nr./mail til:

lysenvej27@fibermail.dk  - eller sende en sms med forbrugsadressen til 2126 3566

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Vester Hjerk Vandværk 

 

Bestyrelsens består af:

Carsten Ushus, formand – tlf. 2073 6956 - carstenushus@yahoo.dk

John Jeppesen, - tlf. 9772 0100 – 2844 0160 – jj@lcdk.dk

Anders Bødker Olesen, - tlf. 2298 8013 - a.boedker.olesen@gmail.com

Udenfor bestyrelsen:

Inger Kristensen, kasserer & adm.  – tlf. 2126 3566 – lysenvej27@fibermail.dk

Ændring til foreslået vandpris ifm. generalforsamling

I forbindelse med generalforsamling blev det vedtaget ændring til vandpris i 2021 - derfor blev det dette vedtaget:

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    1075,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.        3,15

Forbrugerbrev 2020

V. Hjerk, den 16 oktober 2020

 

 

Orientering til alle forbrugere V. Hjerk Vandværk.

 

Der inviteres hermed til generalforsamling i Vester Hjerk Vandværk,

Onsdag, den 28. oktober 2020 - kl. 19:30

Lysenvej 27, 7870 Roslev –

På grund af corona – bedes I tilmelde til Inger tlf. 2126 3566 senest tirsdag 27. okt.

 

Dagsorden:                                                                                                                                     

1.                 Bestyrelsens beretning.

2.                Fremlægning af regnskab for 2019

3.                Vedtagelse af vandpris for år 2021

4.                Valg af bestyrelsesmedlem (John Jeppesen - er på valg 2020)

6.                Valg af suppleant (Niels Pedersen – er på valg)

5.                Valg af revisorer (Randi Vestergaard og Pia Møller Frederiksen – er på valg).

 6.                Evt.

 

Forslag til evt. under dagsorden bedes fremsendt til formanden snarest.

Referat fra formanden.

Vi er 81 forbrugere.

Der blev udpumpet 28.600 m³ vand fra vandhuset og hos forbrugerne er det målt 25.320 m³i 2019.

Vi har i perioden fået minimeret vort svind af.

Årsagen til svindet blev fundet. Det skyltes til dels en forældet flowmåler på vandværket, samt især en større lækage på Lysenvej.

Mht. til vandkvalitet kan kopi af analyserapport rekvireres ved henvendelse til formanden, samt kan ses på vandværkets hjemmeside - https://www.vesterhjerkvand.dk

 

Vandpris for år 2020 er vedtaget til følgende pris

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    950,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..................      kr.        3,00

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning......................................................      kr.    250,00

 

Statsafgifter: 2020

Grøn afgift til staten..............................      kr.        6,18

Drikkevandsbidrag pr. m3 vand …......      Kr.        0,19

Alle priser er + moms

PS: Afgiften er endnu ikke fastsat for år 2021

 

Vandpris for 2021 forventes vedtaget til følgende priser:

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    998,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..................      kr.        3,30

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning......................................................      kr.    250,00

 

Statsafgifter: 2020

Grøn afgift til staten pr. kbm. ...........      kr.        6,18

Drikkevandsbidrag pr. kbm. ................      kr.        0,19                                                                       

Alle priser er + moms

Afgiften for 2021 er ikke vedtaget endnu

 

Ønsker I fremtidige forsendelser fra vandværket fremsendt på mail – kan I tilmelde jer ved at fremsende navn og adresse samt E-mail adresse til lysenvej27@fibermail.dk

 

OBS:

Så vi kan komme i kontakt med jer forbrugere i forbindelse med lækage mv. - bedes I sende kontaktoplysninger - mobil tlf. nr./mail til:

lysenvej27@fibermail.dk  - eller sende en sms med forbrugsadressen til 2126 3566

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vester Hjerk Vandværk 

 

Bestyrelsens består af:

Carsten Ushus, formand – tlf. 2073 6956 - carstenushus@yahoo.dk

John Jeppesen, - tlf. 9772 0100 – 2844 0160 – jj@lcdk.dk

Anders Bødker Olesen, - tlf. 2298 8013 - a.boedker.olesen@gmail.com

Udenfor bestyrelsen:

Inger Kristensen, kasserer & adm.  – tlf. 2126 3566 – lysenvej27@fibermail.dk

Forbrugerbrev 2019

V. Hjerk, den 06. september 2019

 

 

Orientering til alle forbrugere V. Hjerk Vandværk.

 

Der inviteres hermed til generalforsamling i Vester Hjerk Vandværk,

Torsdag, den 17. oktober 2019 - kl. 19:30

Lysenvej 27, 7870 Roslev

 

Dagsorden:

1.                 Bestyrelsens beretning.

2.                Fremlægning af regnskab for 2018

3.                Vedtagelse af vandpris for år 2020

4.                Valg af bestyrelsesmedlem (Inger Kristensen - er på valg/ønsker ikke genvalg)

6.                Valg af suppleant (Jens Peter Støjberg – er på valg)

5.                Valg af revisorer (Randi Vestergaard og Pia Møller Frederiksen – er på valg).

6.                Evt.

Forslag til evt. under dagsorden bedes fremsendt til formanden snarest.

 

Referat fra formanden.

Vi er 82 forbrugere.

Der blev udpumpet 32.580 m³ vand fra vandhuset og hos forbrugerne er det målt 26.494 m³i 2018. Ialt et svind på  6.086 m³ - Svindet må højst udgøre 10% = med 2.649 m³- før vi skal betale vandafgifter til staten med kr. 6,37 pr.  m³- ialt et betydelig beløb.

Årsagen til svindet er nu fundet. Det skyltes til dels en forældet flowmåler på vandværket, samt især en større lækage på Lysenvej.

Mht. til vandkvalitet kan kopi af analyserapport rekvireres ved henvendelse til formanden, samt kan ses på vandværkets hjemmeside - https://www.vesterhjerkvand.dk

 

Vandpris for år 2019 er vedtaget til følgende pris

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    950,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.        3,00

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning...............................................      kr.    250,00

 

Statsafgifter:

Grøn afgift til staten..............................      kr.        6,18

Drikkevandsbidrag pr. m3 vand …...............      kr.        0,19

Alle priser er + moms

 

Vandpris for 2019 foreslåes uændret vedtaget til følgende priser:

 

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    950,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.        3,00

Aflæsningsgebyr ved manglende

aflæsning................................................      kr.    250,00

 

 

Statsafgifter:

Grøn afgift til staten pr. kbm. ...............      kr.        6,18

Drikkevandsbidrag pr. kbm. ..................      kr.        0,19                                                                       

Alle priser er + moms

 

Ønsker I fremtidige forsendelser fra vandværket fremsendt på mail – kan I tilmelde jer ved at fremsende navn og adresse samt E-mail adresse til lysenvej27@fibermail.dk

OBS:

Så vi kan komme i kontakt med jer forbrugere i forbindelse med lækage mv. - bedes I sende kontaktoplysninger - mobil tlf. nr./mail til:

lysenvej27@fibermail.dk  - eller sende en sms med forbrugsadressen til 2126 3566

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vester Hjerk Vandværk 

  

Beestyrelsens består af:

Carsten Ushus, formand – tlf. 2073 6956 - carstenushus@yahoo.dk

John Jeppesen, - tlf. 9772 0100 – 2844 0160 – jj@lcdk.dk

Inger Kristensen, kasserer & adm.  – tlf. 2126 3566 – lysenvej27@fibermail.dk

Forbrugerbrev 2018

V. Hjerk, den 25. september 2018

 

 

Orientering til alle forbrugere V. Hjerk Vandværk.

 

Der inviteres hermed til generalforsamling i Vester Hjerk Vandværk,

Torsdag, den 04. oktober 2018 - kl. 19:30

Lysenvej 27, 7870 Roslev

 

Dagsorden:

 1.                 Bestyrelsens beretning.

 2.                Fremlægning af regnskab for 2017

 3.                Vedtagelse af vandpris for år 2019

 4.                Valg af bestyrelsesmedlem (Carsten Ushus - er på valg)

 6.                Valg af suppleant (Jens Peter Støjberg – er på valg)

 5.                Valg af revisorer (Randi Vestergaard og Pia Møller Frederiksen – er på valg).

 6.                Evt.

 Forslag til evt. under dagsorden bedes fremsendt til formanden snarest.

 

 Referat fra formanden.

 Vi er 82 forbrugere.

Der blev udpumpet 33.000 m³ vand fra vandhuset og hos forbrugerne er det målt 24.996 m³i 2017.

Ialt et svind på  8.003 m³ - Svindet må højst udgøre 10% = med 2.499 m³- før vi skal betale vandafgifter til staten med kr. 6,39 pr.  m³- ialt et betydelig beløb.

 Vi vil hermed opfordre jer til at kontakte os - hvis i har en formodning om evt. læk/sprængning på ledningsnettet.

Mht. til vandkvalitet kan kopi af analyserapport rekvireres ved henvendelse til formanden.

 Vandpris for år 2018 er vedtaget til følgende pris

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    800,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.        2,80

Aflæsningsgebyr ved manglende aflæsning.......      kr.     250,00

 

Statsafgifter:

Grøn afgift til staten..................................      kr.        6,18

Drikkevandsbidrag pr. m3 vand …...................      Kr.        0,19

Alle priser er + moms

 

Vandpris for 2019 foreslåes uændret vedtaget til følgende priser:

Fast afgift pr. år.......................................      kr.    950,00

Pris pr. kbm. forbrugt vand..........................      kr.       3,00

Aflæsningsgebyr ved manglende aflæsning.......      kr.    250,00

 

 

Statsafgifter:

Grøn afgift til staten pr. kbm. ...............      kr.        6,18 ?

Drikkevandsbidrag pr. kbm. ..................      kr.        0,19 ?                                                                    

Alle priser er + moms

 

Ønsker I fremtidige forsendelser fra vandværket fremsendt på mail – kan I tilmelde jer ved at fremsende navn og adresse samt E-mail adresse til lysenvej27@fibermail.dk

OBS:

Så vi kan komme i kontakt med jer forbrugere i forbindelse med lækage mv. - bedes I sende kontaktoplysninger - mobil tlf. nr./mail til:

lysenvej27@fibermail.dk  - eller sende en sms med forbrugsadressen til 2126 3566

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vester Hjerk Vandværk 

 

 Bestyrelsens består af:

Carsten Ushus, formand – tlf. 2073 6956 - carstenushus@yahoo.dk

John Jeppesen, - tlf. 9772 0100 – 2844 0160 – jj@lcdk.dk

Inger Kristensen, kasserer & adm.  – tlf. 2126 3566 – lysenvej27@fibermail.dk